Planetah presenta els nous models al showroom Barcelona 2015